Zaznacz stronę

Biuro Rachunkowe aBestPit służy fachową pomocą w prowadzeniu działalności gospodarczej, wykonując szeroki wachlarz usług księgowych, prowadzonych rzetelnie, z wykorzystaniem aktualnej bazy aktów prawnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego.

Biuro  działa od 2004 roku w oparciu Certyfikat Księgowy Nr 7445/2004  wydany przez  Ministra Finansów, potwierdzający nasze kwalifikacje.

Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU SA , gwarantujące finansowe bezpieczeństwo każdego klienta.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie  księgowości, podatków oraz kadr i płac podmiotów  o zróżnicowanym profilu działalności.

Najwyższą jakość usług zapewniamy dzięki doświadczeniu w obszarze usług rachunkowych, wykształceniu oraz znajomości lokalnej rzeczywistości prawnej i ekonomicznej.

Kontakt

ZAPRASZAMY

Biuro Rachunkowe aBestPIT

61-450 Poznań

Os. Dębina 9

tel.: 509798400

email: abestpit@abestpit.com

Twoje Biuro Rachunkowe

Skutecznie i profesjonalnie zaproponujemy rozwiązania pozwalające na optymalizację kosztów Twojej firmy.

Usługi

ZAKRES USŁUG KSIĘGOWYCH BIURA RACHUNKOWEGO

Obsługujemy spółki handlowe z kapitałem polskim i zagranicznym, spółki prawa cywilnego oraz jednoosobowe podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Rachunkowość i podatki:

prowadzenie ksiąg rachunkowych,

prowadzenie podatkowych ksiąg przychodu i rozchodu ,

prowadzenie ksiąg przychodu dla potrzeb ryczałtu ewidencjonowanego,

prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług,

rozliczanie w zakresie podatku VAT,

prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

kontrola formalna i rachunkowa dokumentów,

opracowywania Zakładowych Plantów Kont,

sporządzania sprawozdań finansowych,

sporządzanie raportów i analiz finansowych,

uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,

sporządzanie wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych oraz dostarczanie ich do urzędów,

Kadry i płace:

sporządzanie umów o pracę,

sporządzanie umów cywilnoprawnych,

sporządzanie list płac,

prowadzenie kart wynagrodzeń,

prowadzenie kart urlopowych pracowników,

sporządzanie grafików czasu pracy,

prowadzenie akt osobowych pracowników,

sporządzanie wszelkich deklaracji i raportów ZUS oraz dostarczanie ich do ZUS

obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS,

prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli firm,

powiadamianie i przypominanie o należnościach dla ZUS,

rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,

sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)

sporządzanie rocznego obliczenia podatku od dochodu (PIT-40)

sporządzanie deklaracji PFRON,

pomoc w organizacji szkoleń BHP

Ponadto:

pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,

wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowy i w ZUS,

nadzorowanie księgowości w firmie,

Zakres naszych usług  dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.

sporządzanie umów cywilnoprawnych,

sporządzanie list płac,

prowadzenie kart wynagrodzeń,

prowadzenie kart urlopowych pracowników,

sporządzanie grafików czasu pracy,

prowadzenie akt osobowych pracowników,

sporządzanie wszelkich deklaracji i raportów ZUS oraz dostarczanie ich do ZUS

obsługa rozliczeń z ZUS, sporządzanie i przesyłanie deklaracji ZUS,

prowadzenie rozliczeń ZUS właścicieli firm,

powiadamianie i przypominanie o należnościach dla ZUS,

rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń,

sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11)

sporządzanie rocznego obliczenia podatku od dochodu (PIT-40)

sporządzanie deklaracji PFRON,

pomoc w organizacji szkoleń BHP

Ponadto:

pomoc przy zakładaniu podmiotów gospodarczych,

wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowy i w ZUS,

nadzorowanie księgowości w firmie,

Zakres naszych usług  dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb.